Voor Kerk

Wij zijn er voor kerken!

” Ik vind het fijn om met jongeren uit onze kerk eerlijke gesprekken te voeren. Leeftijdsgenoten lopen met dezelfde vragen, daardoor kun je samen op zoek naar antwoorden. Know Limits ging met ons in gesprek over grenzen. ”

#Kerk Pakketten

Jeugdwerk en Catechese

Willen jullie als kerk met jullie tieners in gesprek over weerbaarheid? Wij komen graag langs op een jeugdavond of een catechisatie-avond om met hen te praten over gezonde grenzen op het gebied van onlinegedrag, middelengebruik en lichamelijke grenzen. Uiteraard respecteren wij de normen en waarden van de kerk. Wij houden van maatwerk en stemmen ons aanbod graag op jullie vraag af. Waar gewenst maken we gebruik van partners.

Gemeenteavond ouders

Er komt veel op ouders van tieners af. Hoe leer ik mijn tiener weerbaar te worden en gezonde grenzen aan te geven? Know Limits verzorgt gemeenteavonden voor ouders om met hen in gesprek te gaan over weerbaarheid, grenzen en groepsdruk. Wij houden van maatwerk en stemmen ons aanbod graag op jullie wensen af. Waar nodig maken we gebruik van partners.

Volwassen

Willen jullie als kerk met de gemeenteleden in gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag? Of zijn jullie op zoek naar een invulling van een vrouwen- of mannenbijeenkomst die specifiek over dit thema gaat? Wij komen graag langs om met hen te praten over weerbaarheid en het aangeven van grenzen.
Wij houden van maatwerk en stemmen ons aanbod graag op jullie wensen af. Waar nodig maken we gebruik van partners.

Yes

Neem hier contact op over een catechese les, jeugdwerkactiviteit of gemeenteavond van Know Limits.

Toerusting is maatwerk, daarom gaan we graag in gesprek. Know Limits sluit aan bij de eigenheid van de specifieke kerkelijke gemeenschap. Wij werken graag samen met vrijwilligers en partners.