Groepsdruk

sep 24, 2020

‘Toe nou’, neem dat shotje nou, probeer nou’ bleef een 15 jarig meisje van de keet aandringen. Terwijl ik haar heel duidelijk had verteld dat ik geen alcohol drink tijdens mijn werk. Even twijfelde ik…. zal ik toch? Maar mijn verstand en het voorbeeld wat ik aan de andere meiden wilde geven won het van de druk die het meisje legde en ik zei heel duidelijk nee.
Elke groep heeft eigen regels. Als groep bepaal je wat je wel en wat je niet doet. Als lid van de groep doe of laat je makkelijker dingen dan wanneer je alleen bent. Dit doe je omdat je er graag bij wilt horen. Zo zag ik in de keet waar ik was al die jonge meiden shotjes nemen. Groepsdruk kan ook plaatsvinden via social media, zoals Whatsapp of Instagram.

Positieve en negatieve kanten
Als groep sta je sterk. Je kunt elkaar helpen en of aanmoedigen. Vrienden zijn er om dingen van te leren en zaken mee te bespreken. Vinden ze dat je iets niet goed doet, dan zullen goeie vrienden jou dat vertellen. En als je iets leuk en spannend vindt, omdat je het normaal niet zou doen als je alleen bent, dan kan je vriendengroep je die extra zet in de rug geven. Erbij willen horen en daar alles voor over hebben, kan ook slecht uitpakken. Anderen in jouw groep kunnen dingen doen die niet mogen of niet goed zijn. Als zij jou overhalen om mee te doen, dan is dat niet prettig. Het kan zelfs schadelijk zijn. Denk maar eens aan roken, drinken of met z’n allen iemand pesten. Het is moeilijk om tegen groepsdruk in te gaan. 

Wat helpt?
Als je last hebt van de druk, kunnen deze tips helpen:

  • Maak van tevoren afspraken met jezelf over wat je wel en niet wilt. Als je goed weet waar je grens ligt, ga je er minder snel in mee.
  • Vertel de groep dat je zelf wilt besluiten of je meedoet en dat je daarvoor tijd nodig hebt.
  • Zit je in een situatie waarin je meteen moet besluiten, loop dan weg.
  • Vraag één van de vrienden die je vertrouwt, of deze met je wil praten.
  • Neem altijd je eigen besluit, ook als de groep dat niet leuk vindt. Durf nee te zeggen.
  • Praat ook eens met een buitenstaander over jouw vriendengroep.

Hulp vragen
Vind je het moeilijk om met groepsdruk om te gaan? Vraag dan om hulp. Ook als je bang bent vrienden te verliezen, is het beter om voor jezelf op te komen. Praat met je ouders of andere mensen in je omgeving die jij vertrouwt hoe je met die druk om kunt gaan. Je kan ook hulp aan ons vragen.

Deze blog is geschreven door:

 

Lenie Kap
Ik ben Lenie Kap, moeder van Mirjam, Dorith en Marijn en oma van Milou. Ik hou van mijn tweelingzus, mijn dochters en kleindochter en trek graag met hen op. Als tiener heb ik zelf grensoverschrijdende ervaringen in relaties opgedaan.